Czwartek 24 stycznia 2019

Wsparcie dla geodezji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Ponad 4 miliony złotych pozyskał z Funduszy Europejskich powiat bełchatowski na realizację projektu z zakresu geodezji i kartografii.

- Dofinansowanie uzyskaliśmy dzięki przystąpieniu naszego powiatu, wraz z trzynastoma innymi powiatami z naszego województwa, do wspólnego projektu mającego na celu pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Dzięki temu, dokładając prawie dwa miliony złotych z własnego budżetu, będziemy mogli w najbliższych latach wykonać kopie cyfrowe naszych zasobów geodezyjnych oraz wykonać kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wskazanych obrębów naszego terenu.
zdjęcie
Powiat Bełchatowski zrzeszony w Związek Powiatów Województwa Łódzkiego wraz z trzynastoma innymi powiatami z terenu województwa łódzkiego (brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski) pozyskał środki w perspektywie finansowej na lata 2014 -2020 na realizację wspólnych projektów leżących w kompetencjach samorządu powiatowego z zakresu geodezji i kartografii. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację wspólnego zadania pn: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Koszt wspólnego zadania wynosi ponad 59 milionów złotych, z tego wartość projektu realizowanego przez Powiat Bełchatowski to ponad 6 milionów złotych. Wkład własny powiatu to kwota prawie 1.900.000 zł. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości kwoty realizowanego zadania.

- Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli przede wszystkim wykonać skanowanie i digitalizację dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli papierowe wydruki przekształcimy w formę cyfrową, która dostępna będzie za pośrednictwem internetu – mówi Małgorzata Piotrowska, Geodeta Powiatowy, naczelnik wydziału geodezji, kartografii i katastru bełchatowskiego starostwa. - Ponadto wykonamy kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 27 obrębów geodezyjnych naszego powiatu oraz opracujemy i utworzymy bazy danych ewidencji gruntów i budynków, co jest niezbędne do prowadzenia zbioru danych infrastruktury informacji przestrzennej.

Digitalizacją objęta zostanie dokumentacja techniczna państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która zgromadzona jest w postaci tzw. operatów technicznych (teczki z materiałami pomiarowymi – szkice pomiarowe oraz materiałami obliczeniowymi jak również jednostkowe mapy powykonawcze), są to operaty techniczne zawierające wyniki prac geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczej budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu, a także operaty służące do założenia powszechnej ewidencji gruntów.

- Digitalizacją objęte będzie 57.000 operatów technicznych, a zeskanowanych zostanie 1.250.000 stron arkuszy A4, i zajmie to pojemność 1,5 terabajta – mówi Michał Uszakow, inspektor wydziału geodezji, kartografii i katastru bełchatowskiego starostwa. - Dzięki temu zwiększy się zakres i jakość świadczonych usług na drodze elektronicznej, poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, wykonawcom obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych z zakresu geodezji i kartografii. W przyszłości mieszkaniec naszego powiatu nie będzie musiał przychodzić do urzędu na przykład po mapę swojej nieruchomości, wszystko załatwi za pośrednictwem internetu, nie wychodząc z domu. Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót