Sobota 04 kwietnia 2020

Wsparcie dla niepełnosprawnych-umowa podpisana

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Dzisiaj w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie została podpisana umowa partnerska na realizację projektu CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego, realizowanego w okresie 01-05-2020 do 31-01-2023 r. Umowę podpisali: Stowarzyszenie Przystań, Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk, władze miasta, burmistrz Zelowa i wójt Gminy Rusiec.
zdjęcie
Projekt obejmuje swoim działaniem mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Celem projektu jest de-instytucjonalizacja usług oraz polepszenie dostępu miejsc świadczonych usług społecznych, wzrost liczbowy tych miejsc, zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 331 osób niesamodzielnych mieszkańców powiatu bełchatowskiego
- 70 osób w ramach 6 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego (Stowarzyszenie Przystań)
- 42 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, Gmina Rusiec, Gmina Zelów, Miasto Bełchatów 
- 14 osób usługami Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (Miasto Bełchatów),
- 105 osób skorzysta z usług świetlicy środowiskowej (Stowarzyszenie Przystań , Miasto Bełchatów)
- 50 osób skorzysta z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. (Powiat Bełchatowski)
- Gmina Zelów poprowadzi w ramach projektu Dom Seniora dla 50 osób.

Wartość projektu: 6 751 570,94 zł:w tym:
dofinansowanie – 6 027 729,10 zł
wkład własny Partnerów – 723841, 84zł
Czas trwania projektu: od 1 maja 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 
Źródło:SRiPON Przystań
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót