Sobota 20 kwietnia 2019

Zabezpieczeni przed atakiem

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Centrum Kształcenia Praktycznego jako pierwsza jednostka oświatowa w powiecie zainstalowała alarmowy system antyterrorystyczny. W razie wtargnięcia do szkoły terrorysty, czy też uzbrojonego napastnika, nauczyciele za pomocą pilotów mogą uruchomić specjalny alarm, który poinformuje o niebezpiecznej sytuacji kryzysowej.
zdjęcie
- Inwestujemy w rozwój naszych szkół, w przebudowy budynków, zakupy pomocy dydaktycznych, remonty, ale równie ważne jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i personelu – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Na początku tego roku zdecydowaliśmy o przekazaniu do naszych szkół filmu edukacyjnego pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”, dzięki któremu chcemy przygotować się w placówkach na wszelkie możliwe scenariusze, również te związane z terroryzmem i przemocą. Dziś prezentujemy z kolei pierwszy antyterrorystyczny system alarmowy, który mam nadzieję nie będzie nigdy użyty, ale pilotażowo wdrożony w CKP-ie, być może zainstalowany zostanie we wszystkich szkołach.

Każdy z nauczycieli CKP-u otrzyma pilot, dzięki któremu w razie sytuacji kryzysowej może zdalnie uruchomić alarm, słyszalny w całym budynku. Przerywany sygnał dźwiękowy powiadomi pozostałych pracowników i uczniów o ewentualnym niebezpieczeństwie, dzięki czemu adekwatnie do sytuacji zastosują odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

- Choć dziś może się wydawać, że mówimy o jakimś abstrakcyjnym problemie, bo w Polsce nie mieliśmy do czynienia z tego typu zagrożeniami, gdy do szkoły wkracza terrorysta lub uzbrojony napastnik, to przecież lepiej, aby nasze placówki były przygotowane na takie sytuacje – mówi Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski. - Oczywiście sygnał alarmu antyterrorystycznego różni się od sygnału alarmowego na wypadek pożaru, bo przy każdym z tych zagrożeń należy inaczej się zachować. W przypadku pożaru należy opuścić budynek, natomiast w przypadku ataku terrorysty, szaleńca lub przestępcy, uczniowie wraz z nauczycielami muszą pozostać w klasach i salach i czekać na pomoc służb ratowniczych.

Koszt zakupu urządzeń alarmowych to 5 tysięcy złotych i sfinansowany został z budżetu Centrum Kształcenia Praktycznego.

- Natomiast projekt, montaż i rozprowadzenie przewodów i czujników wykonaliśmy we własnym zakresie, zrobili to uczniowie wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu,w ramach zajęć praktycznych – mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. - Według mojej wiedzy jest to pionierska instalacja w kraju, ale mam nadzieję, że nigdy poza ćwiczeniami, nie będziemy musieli sprawdzać jej przydatności.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót