Piątek 27 listopada 2020

Załatwienie spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu oraz pracowników Starostwa jak również w celu zapewnienia ciągłości pracy, rekomenduje się obsługę załatwienia spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru poprzez ... szczegóły poniżej:
główne starostwo
Złożenie stosownych wniosków
- w siedzibie Starostwa Powiatowego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu,
- poprzez GEOPORTAL Powiatu Bełchatowskiego,
- poprzez e-Puap,
lub przesłanie go pocztą tradycyjną.
Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego w zakładce
Dla mieszkańca/Druki do pobrania/Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru np. /wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB (formularz EGiB) /wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P i P3)
lub przy wejściu do Urzędu.
Wydawanie dokumentów i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych i projektantom po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, następuje w siedzibie Starostwa ( wejście od ulicy Pabianickiej)
w godzinach:
13.00 – 13.30 - dla projektantów,
14.00 – 14.30 - dla wykonawców prac geodezyjnych.

Kontakt telefoniczny :
- sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, zaświadczenia i inne)
44 / 63 58 680, 44/ 63 58 621
- sprawy z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
44 / 63 58 659, 44/ 63 58 660
- sprawy z zakresu koordynacji uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
44/ 63 58 605
Żródło:Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
← powrót