Czwartek 13 grudnia 2018

Zapraszają do składania wniosków

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Jeżeli chcesz zrealizować w 2018 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, Polsko-Ukraiński Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków. W ramach tego zadania można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konnferencję lub projekty informacyjne. 
PROJEKTY 2018
Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.
W roku 2018 priorytety Funduszu to:
Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.


Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy MinisterstwieOpieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

REALIZACJA PROJEKTÓW
Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2018 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji projektów w 2018 r. są dostępne w zakładce Zasady formalne.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać do 5 lutego 2018 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2018.
Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Więcej na  stronie  http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
← powrót