Piątek 18 paździenika 2019

Zarząd z absolutorium

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Rada Powiatu pozytywnie oceniła pracę starosty i pozostałych członków zarządu powiatu za rok 2018. Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych, przy żadnym głosie przeciw i trzech wstrzymujących się. Radni przyjęli także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Na sesji przedstawiono także informację na temat funkcjonowania PKS Bełchatów.
zdjęcie
← powrót