Niedziela 08 grudnia 2019

Zielone światło dla ekologicznych inicjatyw

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Do końca sierpnia można w starostwie składać wnioski o współpracę przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej mieszkańców naszego powiatu, które zostaną zrealizowane w roku 2020. Samorząd powiatu bełchatowskiego od lat wspiera szereg inicjatyw, których celem jest poszerzenie wiedzy o środowisku, poprawa jego stanu i promocja ekologicznych zachowań.
zdjęcie
Wśród działań edukacyjnych wspieranych przez samorząd powiatu są konkursy, warsztaty, wyjazdy do wartościowych przyrodniczo czy naukowo miejsc, akcje promujące ochronę środowiska i poszerzające wiedzę, czy też promujące właściwe zachowania. Adresatami tych działań są wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek.

Do najpopularniejszych inicjatyw, organizowanych przy współpracy powiatu, należą konkursy i wyjazdy edukacyjne. W tych ostatnich uczestniczyły niedawno organizacje seniorów, jak np. Klub Seniora „Nie ma mocnych”, który poznawał florę i faunę ziemi kieleckiej; Klub Seniora „Bajka” podziwiał atrakcje przyrodnicze okolic Wrocławia, a zespół „Promienie Bełchatowa” reprezentował nasz powiat na festiwalu w Nowej Rudzie na terenie Nadleśnictwa Jugów, promującym zdrową, polską żywność. Z pomocy powiatu skorzystało także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, które poznawało m.in. rolnicze krajobrazy i specyfikę produkcji roślinnej w okolicach Walewic, Łęczycy i Oporowa. Z kolei stowarzyszenie „Amazonki” uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Ogrodzieńca i Siewierza.


Złożone do końca sierpnia wnioski o współpracę przy realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców, ale także dotyczące inwestycji służących poprawie stanu środowiska, będą następnie rozpatrywane przez zarząd powiatu. Zgodnie z regulaminem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska istotnymi kryteriami oceny przedsięwzięć, starających się o dofinansowanie czy wsparcie, są efekt ekologiczny oraz jego zasięg. Inicjatywy z najwyższymi ocenami znajdą się w projekcie budżetu powiatu na nowy rok, co dla beneficjentów oznacza „zielone światło” dla realizacji ich pomysłów. Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska w bełchatowskim starostwie (ul. Pabianicka 26 budynek B, tel. 44 635 86 08; 44 635 86 92).

Regulamin finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i formularz wniosku do pobrania tutaj.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót