Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 19 sierpnia 2017

Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego Nr 67/2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz PGEGiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego Nr 66/2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz PGEGiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego Nr 65/2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz PGEGiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego Nr 64/2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz PGEGiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
16-08-2017

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK NA LATA 2017/2020"
07-08-2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Bełchatowskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020"
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia publicznego dla zadania:"Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR."
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Ogłoszenie o zamówieniu na "Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Bełchatowskiego oraz Podległych Jednostek na lata 2017/2020"