Czwartek 24 stycznia 2019

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na kandydatów na stanowisko animatora sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu 2019". Głównym zadaniem  animatora sportu będzie organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w kompleksie sportowym wybudowanym w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012", znajdującym się przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Wymagane dokumenty należy składać do 10 stycznia 2019 r. 
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania WS. 683.33.2018 za udzialy w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie 0041 Piotrków Trybunalski działki nr 200/1 i nr 207/2.
Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań: Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku na terenie kodu pocztowego97-400 i 97-300.” Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300”.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
Zarządzenie nr 103/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania dopublicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 101/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 100/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 99/2018 Staosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 98/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.