Niedziela 20 września 2020

Decyzja WS.6853.6.2020 Starosty Bełchatowskiego po rozpatrzeniu wniosku P. Rafała Telingi pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, 97-400 Bełchatów o udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”.
Decyzja WS.6853.5.2020 Starosty Bełchatowskiego w sprawie wniosku P. Rafała Telingi pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, 97-400 Bełchatów o udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV” .
Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat  części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat części  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Wycieczka Gietrzwald, Kanał Elbląski, Olsztyn”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 26 sierpnia br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Piękno Kotliny Kłodzkiej i Dolnego Śląska”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta fundacji „Przekraczać granice” z/s w Kleszczowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Łączymy siły”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z.s. w Konstancinie-Jeziorna w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, w związku z wydaną decyzją Starosty Bełchatowskiego z dnia 30 lipca 2019 r., znak: WS.6853.41.2019 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 200, położonej w obrębie Wielopole, gmina Bełchatów.
PCPR w Belchatowie informuje, że 20 sierpnia br. złożona została oferta realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji spolecznej osob niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 roku pn."Amazonki - drugie życie po chorobie" przez Bełchatowskie Stowarzyszenie "Amazonki" z siedzibą w Bełchatowie.