Niedziela 17 grudnia 2017

15-12-2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania przetargowego bez wyboru Agenta emisji obligacji
Dotyczy: Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR - III postępowanie
Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2018 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300.” Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2018 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.” Ogłoszenie w pliku , reszta do pobrania na BIP Powiatu.
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres roku części nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej wraz z budynkiem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 369/2 o pow. 0,1745 ha, położonej w obrębie Myszaki, gmina Bełchatów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego.
 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR" - III postępowanie.
Zapytania ofertowe na zadanie „Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie”.
Uchwała nr 392/17 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2018 rokupunktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe