Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Sobota 22 września 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę utwardzenia powierzchniowego działki przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego wraz ze specyfikacją warunków przetargu.
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Powiat Bełchatowski przygotowując się do przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), skierowanych do dziewcząt urodzonych w roku 2002 i na stałe zameldowanych na terenie powiatu, ogłasza: "Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2002". Składanie ofert trwa do 27.09.2018 roku
OGŁOSZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wierzchy Parzeńskie  o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.
OGŁOSZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wierzchy Kluckie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.
OGŁOSZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Trząs o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie o zamówieniu usługi (roboty budowalne) o naziwe:
: „PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ (BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO I KORTÓW ) PRZY I LO im. Wł. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE".
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości  niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Starosta Bełchatowski orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wierzchy Kluckie, gm. Kluki.