Sobota 16 stycznia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu  "Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300. Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300".
nagrody kulturalne glowne
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Placówki świadczące usługi medyczne na terenie powiatu bełchatowskiego i lekarze prowadzący praktykę lekarską mogą składać swoje oferty na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Termin składania ofert upływa 30 listopada.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach zad. "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie -OS"

Więcej informacji pod adresem:  http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6750
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach zadania o nazwie: "Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie- OS".
Więcej informacji pod adresem: http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6713
 
"Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup energii elektrycznej."
 "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Zadanie 1: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Zadanie 2: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie."


 
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.