Sobota 16 stycznia 2021

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2021 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 355/20 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu: WI272.2.2020

Więcej informacji pod adresem: http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6713
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie." Więcej informacji pod adresem: http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6750
 
Decyzja  Starosty Bełchatowskiego dotycząca udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu przeprowadzenia "Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV".
Informacja z sesji otwarcia ofert w ramach przetargu WI. 272.4.2020
Informacja z sesji otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej.

 
Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,78 ha, położonej  w obrębie Rogowiec, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium oraz ogłoszenie o przetargu.
"Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pod nazwą: Zadanie 1: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Zadanie 2: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie."
"Zadanie 1: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Zadanie 2: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie."