Poniedziałek 17 lutego 2020

24-10-2016

Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień  dla zawodników, trenerów oraz innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
17-10-2016

Zarządzenie 91/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 6/2 o powierzchni 0,3900 ha, położonej w obrębie Żłobnica, gmina Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17-10-2016

Zarządzenie 90/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 835 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie Osiny, gmina Szczerców oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04-10-2016

Ogloszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 4 pażdziernika 2016 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2000.
01-10-2016

Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji dla obrębów: STANISŁAWÓW PIERWSZY, STANISŁAWÓW DRUGI i TATAR, położonych w gminie SZCZERCÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie
19-09-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - "Przebudowa drogi powiatowej Kamień - Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483 - odcinek od km 0 000 do km 4 350,00". Numer ogłoszenia: 146954 - 2016; data zamieszczenia: 19.09.2016 r.
01-09-2016

Powiat Bełchatowski przygotowując się do przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), skierowanych do dziewcząt urodzonych w roku 2000 i na stałe zameldowanych na terenie powiatu, ogłasza:  "Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2000". Składanie ofert trwa do 21.09.2016 roku.
27-07-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483 - odcinek od km 0 000 do km 4 350,00". Numer ogłoszenia: 161635-2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 323 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie Rawicz, gmina Drużbice; data publikacji 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 168/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Antonina, gmina Rusiec; data publikacji 27.07.2016