Wtorek 07 lipca 2020

08-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi i Tatar, położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. Numer ogłoszenia: 51264-2016. Data zamieszczenia: 08.03.2016 r.
29-02-2016

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizatora programu profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie belchatowskim w roku 2016.
22-02-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży na okres 5 lat, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku". Numer ogłoszenia: 40514 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 r
16-02-2016

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na kandydatów na stanowisko animatora sportu w kompleksie sportowym wybudowanym w ramach programu “Moje boisko – Orlik 2012” znajdującym się przy II Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie. Zatrudnienie: dwie osoby na podstawie umowy zlecenia; Planowany okres zatrudnienia: marzec – czerwiec 2016 r. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w terminie do dnia 23 stycznia 2016 r., do godz. 15.30.
11-02-2016

Informacja o wydaniu decyzji orzekającej o uznaniu za mienie gminne dz. nr 106 obręb Kuźnica Lubiecka gmina Szczerców
08-02-2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Numer ogłoszenia: 27496-2016. Data zamieszczenia: 08.02.2016 r. 
07-12-2015

Decyzja WS.680.5.3.2015 Starosty Bełchatowskiego dotyczącą mienia gminnego -  nieruchomości położonej w obrębie Rusiec gmina Rusiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1668 o pow. 0,6677 ha
23-11-2015

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.