Sobota 16 stycznia 2021

Zadanie 1: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Zadanie 2: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie."
 
07-10-2020

Otwarcie ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert  w ramach przetargu: WI.272.2.2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przesyła w załączeniu Harmonogram realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego.
Powiat Bełchatowski przygotowując się do przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021- 2024".
Ogłoszenie o zamówieniu na: "Modernizację sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie - OS"

 
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczególy w załaczniku:
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczególy w załaczniku:
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Ogłoszenie o zamówieniu: "Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie - OS".