Wtorek 07 lipca 2020

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2020 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Ogłoszenie o zamówieniu na:

Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300.”
Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.”
Zarządzenie Nr 84/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie termomodernizacji budynku dachu Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie. 
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania o nazwie: "Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ul.  Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie". 
Informacja z sesji otwarcia ofert  dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja dachu budynku DPS w Bełchatowie.". Szczegóły w załączniku.
 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane  "Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów - OS"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.
Zarządzenie nr 74/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 413/16 o pow. 0,0022 ha, 413/18 o pow. 0,0242 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie nr 73/2019  Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 413/11 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.