Wtorek 07 lipca 2020

Zarządzenie nr 72/2019 Starosty  Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,11 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie  nr 71/2019 Starosty  Bełchatwoskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/2 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów znak:KWB/D/DI/2003/DIZ/1069/IZG-02/559/2019; zamierza wywłaszczyć pod działalność górniczą na Polu Szczerców, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Chabielice Kolonia, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działka: nr 687/1 o pow. 0,0032 ha, będąca własnością (nieżyjących) Państwa Mariana i Stanisławy małż. Strzelczyk.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bełchatowskiego”
 
Informacja z sesji otwarcia ofert, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza zamówienie usługi na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasow niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.
Decyzja WS.6853.41.2019 Starosty Bełchatowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia pn „Modernizacja linii 220 kV Janów- Rogowiec, Rogowiec - Piotrków”
Zarządzenie 62/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 417/2, nr  423/2, położonych w obrębie Chabielice Kolonia w gminie Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie 61/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 778/3, nr  779, nr 780, położonej w obrębie Chabielice w gminie Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia