Piątek 20 września 2019

Zarządzenie nr 99/2018 Staosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 98/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 97/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 660986-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. na: ZAKUP ENERGI ELEKTRYCZNEJ.
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż \nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 168/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Antonina, gmina Rusiec, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 70/2 o pow. 0,0019 ha, położonej w obrębie Korczew, gmina Bełchatów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu  ieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 147/3 o pow. 1,0123 ha, położonej w obrębie Karolów, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium
Decyzja WS.6821.2.4.2018 Starosty Bełchatowskiegoo nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu  nabyciu  przez Skarb Państwa, w przedmiocie realizacji celu publicznego – w rozumieniu art 6, pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 778/3 o pow. 0,10 ha, 779 o pow. 0,04 ha, 780 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Chabielice, gm. Szczerców.
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 293/5 o pow. 0,0036 ha, położoną w obrębie Zdzieszulice Górne, gm. Bełchatów na rzecz właścicieli  Nieruchomości przyległej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Decyzja WS.6821.2.3.2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie wywłaszczenia na rzecz Gminy Drużbice nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zwierzyniec, gmina Drużbice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 428/1 o pow. 0,0098 ha, nr 447/1 o pow. 0,0020 ha,