Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Czwartek 17 sierpnia 2017

Powiatowa Administracja Zespolona

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34
97-400 Bełchatów
Julita Wieczorek, tel. 44 633 29 06
www.pinb-belchatow.lo.pl
nadzor@pinb-belchatow.lo.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7
97-400 Bełchatów
Wojciech Jeleń, tel. 44 633 83 12
www.kppsp-belchatow.pl
kppsp01@straz.lodz.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49
97-400 Bełchatów
Elżbieta Świerczyńska-Musiał,
tel. 44 733 13 55, 44 733 13 56,
44 733 13 57, Fax: 44 733 13 58
www.pis.lodz.pl/belchatow/start.html
belchatow@pis.lodz.pl
Komenda Powiatowa Policji
ul.1-go Maja 7
97-400 Bełchatów
Karol Mielczarek, tel. 44 635 52 15
www.belchatow.policja.gov.pl
komendant@belchatow.policja.gov.pl