Poniedziałek 17 czerwca 2019

Rada Powiatu 2018-2023

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Zgodnie z protokołem z wyborów do Rady Powiatu w Bełchatowie, sporządzonym 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bełchatowie, mandaty radnych powiatowych uzyskali:
1. Jacek Bakalarczyk
2. Adam Baryła
3. Marek Chrzanowski
4. Tadeusz Dobrzański
5. Małgorzata Filipek
6. Krzysztof Gajda
7. Joanna Guc
8. Radosław Herudziński
9. Jarosław Janaszewski
10. Marek Jasiński
11. Krzysztof Jewgiejuk
12. Włodzimierz Kula
13. Leszek Maciaszczyk
14. Sławomir Malinowski - Przewodniczący
15. Jolanta Pawlikowska
16. Dorota Pędziwiatr
17. Krzysztof Rybak - Wiceprzewodniczący
18. Renata Skalska - Wiceprzewodnicząca
19. Bogdan Stolarczyk
20. Zofia Szumigaj-Grochocka
21. Lidia Szymańska
22. Waldemar Wyczachowski
23. Jacek Zatorski

Radni złozyli ślubowanie na pierwszej sesji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego, 21 listopada 2018 r. 

 

Komisje stałe Rady Powiatu w Bełchatowie:


Komisja Rewizyjna: Joanna Guc (przewodnicząca), Zofia Szumigaj-Grochocka, Marek Chrzanowski, Jarosław Janaszewski, Bogdan Stolarczyk

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Marek Chrzanowski (przewodniczący), Jacek Bakalarczyk, Radosław Herudziński, Waldemar Wyczachowski, Krzysztof Gajda, Włodzimierz Kula, Krzysztof Rybak

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska: Zofia Szumigaj-Grochocka (przewodnicząca), Jolanta Pawlikowska, Adam Baryła, Sławomir Malinowski, Marek Jasiński, Jacek Zatorski, Jarosław Janaszewski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Małgorzata Filipek (przewodnicząca), Dorota Pędziwiatr, Radosław Herudziński, Renata Skalska, Lidia Szymańska

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego: Bogdan Stolarczyk (przewodniczący), Małgorzata Filipek, Leszek Maciaszczyk, Jacek Zatorski, Joanna Guc, Marek Jasiński, Krzysztof Jewgiejuk

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Jolanta Pawlikowska (przewodnicząca), Tadeusz Dobrzański, Leszek Maciaszczyk, Renata Skalska, Włodzimierz Kula, Lidia Szymańska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Krzysztof Jewgiejuk (przewodniczący), Marek Chrzanowski, Zofia Szumigaj-Grochocka