Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Środa 21 listopada 2018

Zarząd Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
 
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski
     Absolwent studiów menadżerskich (specjalizacja: zarządzanie), opartych na uznanej w świecie strukturze MBA, ukończonych w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz poznańskiego Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi; 2005r.). Legitymuje się również dyplomem ukończenia studiów wyższych na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (kierunek logistyka) i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek gospodarka przestrzenna). Wybór kierunków kształcenia, zarówno na poziomie  uczelni wyższych, jak też licznych kursów i szkoleń, ściśle wiąże się z przebiegiem drogi zawodowej, wypracowywanymi kolejnymi awansami i stale poszerzanymi umiejętnościami i kompetencjami. Są to m.in. kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa,  motywowanie i ocenianie pracowników, procedury bezpieczeństwa dla klauzuli „poufne”, komunikacja w firmie, skuteczna sprzedaż, przywództwo.
             Droga zawodowa Waldemara Wyczachowskiego ma swój początek w roku 1995r. w bełchatowskiej spółce Bel – Art, w której był odpowiedzialny za sprzedaż produktów w regionie łódzkim (do roku 2000).  Kierowanie sprzedażą na poziomie regionu było także jego zasadniczym zadaniem  w spółkach POLGRUNT (Osina; 2000-2002) i SANTE (Warszawa; 2003-2005 ), a zarządzanie spedycją, transportem i logistyką realizował w przedsiębiorstwie BETRANS (Rogowiec; 2006-2007). Począwszy od roku 2007 Waldemar Wyczachowski związał się z podmiotami samorządowymi, w których piastował stanowiska kierownicze. W latach 2007-2010 był to Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie (zastępca dyrektora), a następnie Urząd Miejski w Zelowie (zastępca burmistrza 2010-2011), Urząd Gminy Bełchatów (likwidator ZGK - 2011; Dyrektor ds. Gospodarki Komunalnej 2012-2013; dyrektor techniczny w Przedsiębiorstwie Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych G. Bełchatów 2013-2014). Swoją wiedzę i doświadczenie angażował pracując także w radach nadzorczych firm - strategicznych w swych dziedzinach  dla regionu - takich, jak EKO-REGION Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zelowie (przewodniczący) oraz PKS w Bełchatowie. Ugruntowaniem doświadczenia menadżerskiego i merytorycznego z zakresu funkcjonowania samorządu, gospodarki komunalnej, praw ekonomii i aktywności społecznej jest otrzymanie mandatu radnego Rady Powiatu w Bełchatowie i podjęcie się w grudniu 2014 funkcji kierowania pracami Zarządu Powiatu w Bełchatowie na stanowisku starosty bełchatowskiego.
 
   
Grzegorz Gryczka
Wicestarosta
      Swoją działalność samorządową rozpoczął w 2006 r. uzyskując mandat zaufania mieszkańców Bełchatowa w wyborach samorządowych z ramienia Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska. Jako radny Rady Miejskiej w latach 2006 – 2014 wykazywał się aktywnością w pracy na rzecz mieszkańców Bełchatowa. Od 2014 roku jako radny Rady Powiatu w Bełchatowie pełni funkcję wicestarosty.
        Jako nauczyciel swoją wiedzę i doświadczenie przekładał na pracę w samorządzie. Ukończył również Zarządzanie Placówkami Oświatowymi oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
        Od początku swojej kariery zawodowej związany ze szkolnictwem, najpierw jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie, a w latach 2009 – 2014 jako wicedyrektor w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Swoją wiedzę i doświadczenie przekłada na obecną pracę w starostwie nadzorując m.in. szkolnictwo powiatowe. Energię i zaangażowanie wykazuje również w obszarze działalności społecznej organizując szereg akcji prospołecznych dla najmłodszych i m.in. osób z niepełnosprawnością. Jest inicjatorem ogólnopolskiej akcji pn. „Zdobywamy Górę Kamieńsk”. Jako założyciel i prezes Stowarzyszenia Akademia Pana Grześka czyni starania uspołeczniające osoby narażone na wykluczenie społeczne.
 

Barbara Dobkowska
 Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie

Krzysztof Gajda
Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie

Adam Baryła
Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie


W posiedzeniach Zarządu Powiatu biorą udział również Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Magdalena Lipska
Skarbnik Powiatu

Elżbieta Naturalna
Sekretarz Powiatu