Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Piątek 23 czerwca 2017

Zarząd Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Waldemar Wyczachowski
Starosta
Grzegorz Gryczka
Wicestarosta
 

Barbara Dobkowska
 Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie

Krzysztof Gajda
Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie

Adam Baryła
Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie


W posiedzeniach Zarządu Powiatu biorą udział również Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Magdalena Lipska
Skarbnik Powiatu

Elżbieta Naturalna
Sekretarz Powiatu