Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Środa 21 listopada 2018

Zasłużeni dla Powiatu Bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
     Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” może być przyznany osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Przy przyznaniu tytułu bierze się pod uwagę zasługi w dziedzinie społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i innej oraz postawę moralną. Tytuł przyznaje Rada Powiatu Bełchatowskiego w drodze uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu, Prezydenta, Wójta, Burmistrza, pięciu radnych lub komisji Rady Powiatu oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych, związkowych i politycznych z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Wnioski przyjmuje Biuro Rady Powiatu.


 Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” otrzymali w:
 
2014 roku:
Marian Wójcik;
Franciszek Zochniak;


2013 roku:
śp. Bogusław Dziedzic;
Georg Grabner;
Andrzej Szczepocki;
Franz Werkstetter;
śp. Józef Zochniak;


2011 roku:
Aleksander Frączkowski;
Jacek Kaczorowski;
śp. ks. Jarosław Burski;


2010 roku:
Antoni Owczarek;
Sławomir Stemplewski;
Tomasz Trawiński;
I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie


2009 roku:
śp. Ryszard Kaczorowski;
Eugeniusz Bilkowski;
Stanisław Drozdowski;
Ksiądz Kanonik Leszek Druch;
śp. Janusz Krzywański;
śp. Ksiądz Kanonik Antoni Sawicki;
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie;


2007 roku:
Daniel Jorge Castellani;
Orest Lenczyk;
GKS "Bełchatów" SSA;
Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów SSA;


2006 roku:
Ks. Prałat Janusz Krakowiak;
Marian Sobutkowski;
Józef Wodziński;
BOT Elektrownia "Bełchatów";
BOT KWB "Bełchatów";
Związek OSP RP Oddział Powiatowy w Bełchatowie;