Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 19 sierpnia 2017

Aleksander Frączkowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Urodził się w 1938 roku. Z powiatem jest związany od chwili jego powstania. Pracę zawodową rozpoczął w latach 60-tych ub. stulecia w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Bełchatowie. W czasie swojej służby był Naczelnikiem, Prezesem OSP Bełchatów w latach 1978-2002. W latach 1980-1999 - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb., a od 1999 r. do chwili obecnej - prezes Zarządu Powiatowego w Bełchatowie i członek arządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi. Radny dwóch kadencji w Miejskiej Radzie Narodowej i jednej w Powiatowej Radzie Narodowej. W latach 1999-2004 radny Rady Powiatu Bełchatowskiego. Od 2002 r. aktywny działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Organizator przeglądów orkiestr dętych OSP, inicjator m.in. Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, szczebla powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej, współorganizator Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Działacz LKS "Stomil" w Bełchatowie. Żarliwy orędownik dobrego funkcjonowania samorządów powiatowych i gminnych. Za swoją pracę zawodową i aktywną działalność wyróżniany licznymi dyplomami, odznaczeniami, medalami.