Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 19 sierpnia 2017

śp. Ryszard Kaczorowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Ryszard Kaczorowski był ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie. Tę funkcję pełnił do 22 grudnia roku 1990. Choć mieszkał w Londynie, był bardzo częstym gościem w kraju, gdzie patronował wielu podniosłym wydarzeniom. Jest honorowym obywatelem wielu miast polskich. Posiadał wiele tytułów i godności. Królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. W styczniu 2009 r. odwiedził Elektrownię Bełchatów podkreślając wkład polskiej myśli technicznej do dorobku światowego.

Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski należał do tych Polaków, którzy zawsze czynnie uczestniczyli w rozwoju naszego kraju stanowiąc przykład postawy patriotycznej i obywatelskiej dla obecnych i przyszłych polskich pokoleń.