Wtorek 11 maja 2021

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 40/320 części w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,25 ha  położonej w obrębie Grabek, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 413/16 o pow. 0,0022 ha, 413/18 o pow.0,0242 ha położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 687/1 o pow. 0,0032 ha  położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz   sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji  w gruntów jako działki nr 413/11 o pow. 0,03 ha, 429/2 o pow. 0,16 ha   położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Centrum OPUS rozpoczyna nabór na dotacje na tworzenie miejsc pracy.
Zarządzenie nr 34/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 33/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.