Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Echo - biuletyn Powiatu Bełchatowskiego (ISSN 2719-6879)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Informacje podstawowe:

1. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
2. Redakcja: Aleksandra Tyczyńska
3. Nakład: 5 000 egzemplarzy
4. Liczba stron: co najmniej 24
5. Kolportaż: teren powiatu bełchatowskiego
6. Dostępność: bezpłatny


Rys historyczny

Początek historii biuletynu samorządowego wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie jest bliski daty reaktywowania powiatowego szczebla samorządu w roku 1999, albowiem jego pierwszy numer został opublikowany w roku 2000. Częstotliwość ukazywania się gazety była różna w poszczególnych latach i oscylowała między czterema a dwunastoma numerami w roku. Było to zależne od strategii promocyjnej dla powiatu podejmowanej przez władze powiatu i niejednokrotnie od przeznaczonego na to budżetu. Obecnie biuletyn samorządu Powiatu Bełchatowskiego pt. "Echo" ukazuje się co 2-3 miesiące. Tytuł został niezmieniony od ponad 10 lat. Ewaluowała natomiast szata graficzna. Zaczynaliśmy od biało-czarnej kolorystyki, poprzez pełen kolor okładki, a obecnie wydawnictwo w całości jest kolorowe. Ma to niebagatelne znaczenie dla jakości prezentowanych zdjęć i ogólnego, pozytywnego wrażenia. Grafika stałych elementów gazety (np. logotyp, kolor czcionki tytułów itp.) nawiązuje do oficjalnych barw naszego powiatu.

Redakcja: Wydawanie biuletynu jest zadaniem Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Nierzadko wydawnictwo publikuje artykuły oraz informacje i komunikaty opracowane przez poszczególne wydziały urzędu, dotyczące ich zakresu zadań i kompetencji.
 

Misja

"Echo" służy popularyzacji działań podejmowanych przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego. Wydawanie biuletynu jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do bezpośredniej promocji powiatu jako regionu. Promocja powiatu za pośrednictwem biuletynu odbywa się poprzez prezentacjię: 1) ludzi z nim związanych, przede wszystkim mieszkańców, 2) miejsc i 3) wydarzeń.

Cel ten realizujemy przy użyciu najpopularniejszych i zarazem najprostszych gatunków dziennikarskich, głównie informacyjnych (sprawozdzania, relacje, wywiady, wzmianki, ogłoszenia urzędowe). Na łamach "Echa" rzadziej pojawia się publicystyka, np. felietony czy obszerne komentarze indywidualnych osób. Jest to wynikiem naszego założenia, by biuletyn powiatu był jak najbardziej i przede wszystkim informacyjny. Ten fakt pozytywnie odróżnia nasz periodyk na lokalnym rynku wydawniczym.

"Echo" jest również naszym narzędziem wykorzystywanym w społecznych akcjach informacyjnych, jak np. "Stop wypalaniu traw", "1%",  "Bezpłatne szczepienia przeciwko hpv" i inne. W biuletynie publikujemy wówczas plakat lub dołączamy ulotkę informacyjną. 

Biuletyn spełnia jeszcze jedno ważne zadanie - służy edukacji ekologicznej. Każde wydanie zawiera tego rodzaju treści. Powiat Bełchatowski legitymuje się wieloma prestiżowymi certyfikatami uznającymi działalność samorządu dla ochrony środowiska. Promocja tych działań czy popularyzacja ekologicznych zachowań mają w "Echu" stałe miejsce.

Tematyka: Z uwagi na tematykę treści prezentowanych na łamach "Echa" klasyfikujemy je na kilka rodzajów. Tę swoistą systematykę wyrażamy poprzez tytułowanie każdej strony, np. Wydarzenia, Przedsiębiorczość, Razem dla innych, Ekopowiat, Edukacja, Z zycia gmin, Sport i Rekreacja, Gospodarka itd. Czytelnik odnajduje zatem na danej stronie podobne zagadnienia.

Najwięcej miejsca poświęcamy działalności samorządu powiatowego i edukacji obywatelskiej. Relacjonujemy obrady Rady Powiatu w Bełchatowie, przybliżamy akty prawne dotyczące samorządu, na przykładzie konkretnych wydarzeń wyjaśniamy procedury wydawania środków publicznych i podejmowania decyzji przez poszczególne organy zarządzające powiatem. Głównym kluczem wyboru tematów artykułów są wydatki z budżetu powiatu, czyli odpowiedź na pytanie: na co wydajemy powiatowe pieniądze?
 
Istotną kwestią jest także wykorzystywanie biuletynu do polityki informacyjnej urzędu. Realizujemy to poprzez umacnianie wizerunku przyjaznych instytucji, tj starostwa i związanych z samorządem powiatowym placówek czy jednostek państwowej administracji zespolonej. Temu służą artykuły przybliżające ich działalność.

Sposób kolportażu: "Echo" wydawane jest w nakładzie 4 000 egzemplarzy lub więcej, które kolportujemy na terenie powiatu, głównie w urzędach gmin, budynkach użyteczności publicznej oraz w dużych sieciach handlowych. Dla lepszej identyfikacji biuletynu używamy specjalnych, oznakowanych logotypem "Echa" stojaków. Gazeta jest bezpłatna dla czytelników. Jej wydanie jest w całości finansowane przez budżet powiatu, przy czym gminy z terenu naszego powiatu, które są zainteresowane publikacją swoich treści promocyjnych w danym numerze "Echa", partycypują częściowo w kosztach  na zasadach określonych w podpisywanym na początku roku porozumieniu. Dzięki temu biuletyn donosi o sprawach z różnych miejsc w powiecie, nie tylko z jego stolicy- Bełchatowa. 

Skład i druk

Kompleksowe usługi polegające na składzie i druku "Echa" wykonuje firma zewnętrzna.  Wybór wykonawcy odbywa się raz w roku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Reklama

Biuletyn samorządu Powiatu Bełchatowskiego nie publikuje reklam. Jedynym wyjątkiem jest rubryka "Firma na medal", gdzie prezentowane są przedsiębiorstwa - laureaci konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Informacje o firmach są formą nagrody za udział bądź laur we wspomnianym konkursie. Publikacje te są nieodpłatne.
← powrót