Poniedziałek 27 czerwca 2022

Uwaga! Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdź, co się zmieni. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.
Po więcej informacji kliknij tutaj
glowne
Bełchatowskie starostwo pozostaje otwarte dla mieszkańców i na bieżąco załatwia ich sprawy. Tak też będzie od poniedziałku, 9 listopada, tj. w dniu, w którym praktycznie zaczną obowiązywać nowe, rządowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla naszego kraju. Zachęcamy, by przed przyjściem do urzędu sprawdzić, czy daną sprawę można zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną, korzystając z informacji starostwa i formularza kontaktowego on-line.
niepelnosprawni
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie przypomina mieszkańcom, ubiegającym się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz posiadającym karty parkingowe o możliwościach załatwiania spraw przez Zespół w obecnej sytuacji epidemicznej oraz podaje rodzaje dokumentów, które zachowują ważność.
glowne starostwo
Od 17 października obowiązują nowe zasady profilaktyki antycovidowej. W powiatach objętych tzw. czerwoną strefą, a więc także w powiecie bełchatowskim, począwszy od poniedziałku, 19 października, szkoły ponadpodstawowe, potocznie zwane średnimi, rozpoczną naukę zdalną. Bełchatowskie starostwo pracuje tak, jak dotychczas, przy czym zachęca się mieszkańców, by w miarę możliwości załatwiali sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie.
covid-19-49829101920-1600433459
Cotygodniowa aktualizacja o dynamice epidemii koronawirusa w powiecie bełchatowskim.
główne 11
Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami.
glownepandemia
Na skutek wzrostu liczby osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem powiat bełchatowski zakwalifikowany został do tzw. czerwonej strefy. Wiąże się to z obostrzeniami i obowiązkami, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby Covid-19. Starosta Dorota Pędziwiatr zwraca się do mieszkańców, w tym klientów bełchatowskiego starostwa, by rozważnie planowali wizyty w urzędach i w miejscach publicznych oraz pomagali osobom starszym i niesamodzielnym.
Powiat bełchatowski od soboty 10 października znajdzie się w czerwonej strefie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzone zostaną bardziej restrykcyjne obostrzenia.
 
gówne
W związku z przyrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców z terenu powiatu  bełchatowskiego informujemy, że powiat bełchatowski od dnia 03.10.2020 r. wchodzi w tzw. strefę żółtą. Obowiązująca „strefa żółta” wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami i ograniczeniami, zgodnie z poniższym podziałem na poszczególne obszary.
Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców decyduje, do której strefy zaliczony zostanie konkretny powiat. Wykaz powiatów zaliczanych do poszczególnych stref powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach:
  • powyżej 12 osób na 10 tys. mieszkańców – obowiązuje strefa czerwona
  • między 6 a 12 osób na 10 tys. mieszkańców – obowiązuje strefa żółta
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie przedstawia komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu bełchatowskiego.