Poniedziałek 27 czerwca 2022

umowa1
Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców, chcących skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.
parkng
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje o terminach ważności kart parkingowych oraz orzeczeń lekarskich, które już są w posiadaniu osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski o ich wydanie są przyjmowane jedynie drogą listowną lub poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnej urny w siedzibie Zespołu.
wozek
Powiat Bełchatowski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
glowne tele
Obecnie możliwe jest korzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu i korzystanie z nich poprzez osobisty kontakt z prawnikiem nadal pozostaje zawieszone do odwołania.
powiat
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
W związku z trwającą w kraju i na świecie epidemią koronawirusa Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwraca się do mieszkańców naszego  powiatu z podziękowaniem za odpowiedzialne zachowanie, prośbą o wyrozumiałość w odniesieniu do ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu, a także słowami uznania i podziękowania za trudną pracę i poświęcenie lokalnych służb mundurowych, medycznych i epidemiologicznych.
PKS
Spółka PKS zawiesiła od 16 marca kilka kursów autobusowych. Ma to związek z zagrożeniem epidemiologicznym, a także czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół. Jak informuje spółka, powrót do normalnego rozkładu jazdy będzie zależał od decyzji odgórnych.
email-marketing-2362038_1920
Z powodów bezpieczeństwa epidemiologicznego i związanym z tym zamknięciem bełchatowskiego starostwa dla interesantów w terminie od 16 marca do odwołania informujemy, że w sprawach pilnych istnieje możliwość przekazania do urzędu dokumentów. Do tego celu służy urna, ustawiona w przedsionku budynku głównego przy ul. Pabianickiej 17/19. Osobę, która otworzy drzwi, należy przywołać dzwonkiem (po prawej stronie obok wejścia). Ta forma przekazania dokumentów jest dostępna w dni powszednie (także wtorki) tylko w godzinach 7.30-15.30. Ważne, by przyniesione dokumenty były zapakowane w jedną kopertę.
Zarządzennie nr 6/20 Państowego Wojewódzkiego Łódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.
glowne kgw
Informujemy, iż spotkanie edukacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich, planowane 24 marca, zostaje odwołane. Powodem takiej decyzji organizatorów jest przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu. Mobilny Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz bełchatowskie starostwo zapewniają, że przekazanie przygotowanych na to spotkanie informacji odbędzie się w innym terminie.