Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 47/2024 z dnia 17.06.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 370/1, położonej w obrębie Folwark, gmina Kleszczów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 46/2024 z dnia 03.06.2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 147/3 o pow. 1,0123 ha, położonej w obrębie Karolów, gmina Kleszczów.
Załączniki i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 44/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa, obręb Dębina, gm. Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Załączniki i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 43/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa, obręb Dębina, gm. Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 41/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 146/1, położonej w obrębię Wola Mikorska-Zalesna, gmina Bełchatów.
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 40/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 191, położonej w obrębię Łękińsko, gmina Kleszczów. 
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 39/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 400 i 402, położonych w obrębię Głupice, gmina Drużbice.
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 38/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej jako działki: 2054/16, 2054/17, 2054/18, 2054/19, 2054/20 , położonej w obrębię Łękawa, gmina Bełchatów. 
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 37/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 745/3, położonej w obrębię Wola Grzymalina, gmina Bełchatów.
Załącznik i Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 36/2024 z dnia 21.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 492/5, położonej w obrębie Piaski, gmina Kleszczów.