Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania przez Starostę Bełchatowskiego z tytułu nabycia przez Gminę Bełchatów nieruchomości oznaczonej numerami działek363 i 363, położonej w obrębie Poręby, gm. Bełchatów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 34/2024 z dnia 14.05.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 520/2, położonej w obrębię Rogowiec, gmina Kleszczów.
młotek
Starosta Bełchatowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona
w obrębie 20 miasta Bełchatów, działka nr 62 o pow. 0,3268 ha.
 Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów, na tablicy ogłoszeń od dnia 24 kwietnia 2024 roku wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Zarządzenie nr 28/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 62 o pow. 0,3268 ha, położonej w obrębie 20 miasta Bełchatowa, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.              
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 25/2024 z dnia 03.04.2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 482/1, położonej w obrębię Dębina, gmina Kleszczów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 24/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 58/2, położonej w obrębie Łęczyca, gmina Drużbice, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 16/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 62 o pow. 0,3268 ha, położonej w obrębie 20 m. Bełchatów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
        Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 14/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 w części nieruchomości, obręb Kazimierzów - Żbijowa, gm. Drużbice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.