Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

123699
W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie uprzejmie prosi o zgłaszanie miejsc znalezienia padłego dzikiego ptactwa, w szczególności mew, łabędzi, kaczek, dzikich gęsi, czy ptaków drapieżnych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie.
Załącznik do Zarządzenia Starosty Bełchatowskiego nr 10/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Chabielice Kolonia, gm. Szczerców oraz sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 9/2024 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w obrębie Piaski, gmina Kleszczów działki nr 509/2 o pow. 0,78 ha, 521 o pow. 0,41 ha, 522 o pow. 0,14 ha, 418/15 o pow. 0,02 ha, 484/4 o pow. 0,0163 ha, 485/10 o pow. 0,0120 ha oraz nieruchomość położoną w obrębie Łękawa, gmina Bełchatów, oznaczoną jako działka nr 2109 o pow. 0,9739 ha. Łączna wydzierżawiana powierzchnia wynosi 2,3522 ha.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 8/2024 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości, będącą własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oznaczonej jako działka nr 634/2 o pow. 0,8200 ha (powierzchnia wydzierżawiana 0,3200 ha), działka nr 635/2 o pow. 3,24 ha (powierzchnia wydzierżawiana 2,95 ha), działka nr 636/2 o pow. 0,42 ha. Łączna powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości wynosi 3,61 ha, położonej w obrębie Piaski, gmina Kleszczów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 7/2024 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oznaczonej jako działki nr 492/4 pow. 0,04 nr 493/4 o pow. 0,25 ha, 494/6 o pow. 0,11 ha, 495/9 o pow. 0,17 ha, 497/2 o pow. 0,06 ha, 498/2 o pow. 0,06 ha, 499/2 o pow. 0,06 ha, 500/2 o pow. 0,07 ha, 501/2 o pow. 0,28 ha, 502/2 o pow. 0,67 ha, 503/2 o pow. 0,12 ha, 504/2 o pow. 0,14 ha, 505/2 o pow. 0,33 ha, 506/2 o pow. 0,16 ha, 507/2 o pow. 0,52 ha, 508/2 o pow. 0,67 ha, 510/2 o pow. 0,22 ha, 511/2 o pow. 0,11 ha, 512/2 o pow. 0,11 ha, 513/2 o pow. 0,10 ha, 514/2 o pow. 0,09 ha, 515/2 o pow. 0,10 ha, 516/2 o pow. 0,11 ha, 517/2 o pow. 0,18 ha, 518/1 o pow. 0,03 ha, 518/2 o pow. 0,03 ha, 519 o pow. 0,07 ha, 520 o pow. 0,07 ha, 419/6 o pow. 0,14 ha, 418/10 o pow. 0,12 ha, 483/5 o pow. 0,01, 492/5 o pow. 0,06 ha, 784 o pow. 0,06 ha, 785 o pow. 0,06 ha, 786 o pow. 0,06 ha o łącznej pow. 5,44 ha, położonej w obrębie Pisaki, gmina Kleszczów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 6/2024 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oznaczonej jako działka nr 463 o pow. 0,20 ha, położonej w obrębie Dębina, gmina Kleszczów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 5/2024 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oznaczonej jako działka nr 43 o pow. 0,5228 ha (wydzierżawiana powierzchnia 0,2551 ha), położonej w obrębie 9 miasta Zelów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 2/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 58/2 o pow. 0,0929 ha, położonej w obrębie Łęczyca gmina Drużbice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
26-01-2024

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Bełchatów nieruchomości stanowiącej drogę ogólnodostępną o znaczeniu lokalnym.