Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Zarządzenie 96/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oznaczonej jako działka nr 370/1 o pow. 0,24 ha, położonej w obrębie Folwark, gmina Kleszczów.
Zarządzenie 95/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  oznaczonej jako działka nr 105 o pow. 2,6904 ha, położonej w obrębie Podwody Kolonia, gmina Bełchatów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 101/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Dębina, gm. Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
21-12-2023

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu nieruchomości przez Gminę Bełchatów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 27 listopada 2023 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dostępne w załączniku.
        Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 92/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Folwark, gm. Kleszczów oraz sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 
Zarządzie 88/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 147/3 o pow. 1,0123 ha, położonej w obrębie Karolów, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 
17-11-2023

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zadanie „Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie albo kierownika zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.) ”
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Sportu dla przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej  i sportu. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2023 r. Komunikat i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 84/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.