Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Zarządzenie nr 62/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz wykaz  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 59/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 58/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 61/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Dębina. gm. Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Informacja w sprawie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych oraz gminnych na terenie powiatu bełchatowskiego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 ton. W załącznikach dostępne: Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego w tej sprawie, Zasady wydawania zezwoleń na wjazd na drogi powiatowe oraz gminne i do miejscowości, na obszarze których obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów powyżej 2,5 ton DMC oraz wzór wniosku do wypełnienia.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, iż 7 lipca 2023 r. do bełchatowskiego starostwa wpłynęła oferta Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "ERSKA" w Bełchatowie na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i powiatu bełchatowskiego". Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie informuje, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 1 lipca 2023 roku nabycie i zbycie pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji.
Ponadto, Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie informuje, że od 1 lipca 2023 r. ulegają zmianie wysokości opłat rejestracyjnych w związku ze zniesieniem opłat ewidencyjnych. W załącznikach wykaz aktualnych opłat.
Zarządzenie Nr 49/2023 Starosty Bełchatowskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1470/6 o pow. 0,0009 ha i 1472/4 o pow. 0,2 ha, położonych w obrębie Folwark, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dostępne w załącznikach.