Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

01-04-2016

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną, będącą we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
30-03-2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla "Modernizacja ewidencji gruntow i budynków dla obrębów: Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi i Tatar, położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie"
29-03-2016

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 253 o pow. 0,0446 ha, położonej w obrębie Kociszew, gmina Zelów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
29-03-2016

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 252 o pow. 0,1128 ha, położonej w obrębie Kociszew, gmina Zelów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
29-03-2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 251 o pow. 0,0356 ha, położonej w obrębie Kociszew, gmina Zelów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17-03-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego". Numer ogłoszenia: 27855 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 r.
14-03-2016

DECYZJA z dnia 14 marca 2016 r. WS.6821.2.4.2015 Starosty Bełchatowskiego o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu, dotycząca nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 814 o pow. 0,49 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców.
14-03-2016

Decyzja z dnia 14 marca 2016 r.  WS.6821.2.3.2015 Starosty Bełchatowskiego o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu, dotycząca  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 330/4 o pow. 0,13 ha, 331/2 o pow. 0,09 ha, 332/2 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Chabielice, gm. Szczerców
14-03-2016

Decyzja z dnia 14 marca 2016 r.  WS.6821.2.2.2015 Starosty Bełchatowskiego o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu, dotycząca  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 672 o pow. 0,51 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego"