Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Informacja Starosty Bełchatowskiego w/s wywłaszczenia nieruchomości

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Informacja Starosty Bełchatowskiego w/s wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Chabielice, gmina Szczerców oznaczonej jako działki nr 809/1, 810/1.
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów znak:KWB/D/3465/DI/2033/DIZ/978/IZG/14/382/2020; zamierza wywłaszczyć pod działalność górniczą na Polu Szczerców, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Chabielice, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działki: nr 809/1 o pow. 0,15 ha, 810/1 o pow. 0,05 ha będąca własnością Pani Marianny Kamińskiej oraz (nieżyjącego) Pana Józefa Kamińskiego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości.
← powrót