Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. Pabianickiej 34 w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
 Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów, na tablicy ogłoszeń od dnia 24 kwietnia 2024 roku wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, obrębie 09 miasta Bełchatowa, która oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 533/1 i działka nr 880, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PT1B/00041205/8. Cena nieruchomości wynosi 1.374.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) + należny podatek VAT. Przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego: www.powiat-belchatowski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie: www.spbelchatow.bip.gov.pl
← powrót