Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

blood-pressure-1584223_1280
W załączniku uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 marca 2024 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej na działania statutowe KGW. 
Drodzy Państwo - przedstawiciele organizacji pozarządowych,

przypominamy kilka istotnych informacji dotyczących przygotowania sprawozdania finansowego i CIT-8 za rok 2023.
 
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2024.
computer-1185626_1920
W dniu 12 marca 2024 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2024 roku w zakresie:
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 7.03.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”.
pexels-fauxels-3182772
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, przy współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi, zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych itp. na spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce sporządzania ofert na realizację zdań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca w godzinach 15.00-18.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96, sala 26. 
plakat OPP powiatu bełchatowskiego 1,5 proc
Stawiacie Państwo na rozwój i pomoc społeczności lokalnej?
Jeżeli tak, możecie zrobić to pośrednio, poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego oddając im 1,5 % ze swojego podatku dochodowego.
Od 2023 roku OPP mogą ubiegać się już o 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych!
soccer-488700_1280
W imieniu Centrum OPUS zapraszamy osoby zarządzające klubami sportowymi do udziału w bezpłatnym webinarium ,,Klub sportowy jako przedsiębiorstwo społeczne”.