Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację kolejnej edycji "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024", którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 
W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami Programu i złożenia do Wojewody projektów na realizację przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnej.
Pismo przewodnie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, szczegóły Programu wraz z formularzem wniosku w załączeniu.
 
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którą do zadań wojewody należy prowadzenie m.in. listy mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, przypominamy o konieczności zgłoszenia wojewodzie faktu prowadzenia takiego mieszkania. Szczegóły w tym zakresie wraz z linkami, z których można skorzystać zgłaszając fakt prowadzenia takiego mieszkania, znajdą Państwo w piśmie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - w załączeniu.
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Szczegóły w załącznikach.
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Szczegóły w załącznikach.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowuje się do prac związanych z projektem budżetu na 2024 rok, w związku z czym zapraszamy stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, wydarzeń i inicjatyw w zakresie np. sportu i rekreacji, kultury i sztuki, promocji zdrowia, czy pomocy społecznej w 2024 roku. Przedstawiciele organizacji mogą też zgłaszać propozycje szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć. Na propozycje czekamy do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje i formularz w dostępne w załącznikach.
Centrum OPUS zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie grantowym "Splot Wartości" na konsultacyjne spotkanie on-line. Podczas spotkania zostaną przypomniane reguły konkursu i udzielona pomoc w przygotowaniu wniosków wstępnych.  Będzie to też okazja do poznania się organizacji startujących w konkursie i sieciowania działań na rzecz praw podstawowych i wartości europejskich.
Data: 17 lipca 2023 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Zapisy na spotkania poprzez formularz: www.crm.opus.org.pl/splot-wartosci-online
Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.opus.org.pl/splot-wartosci oraz www.granty.siecsplot.pl
Projekt "Splot Wartości" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, iż 7 lipca 2023 r. do bełchatowskiego starostwa wpłynęła oferta Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "ERSKA" w Bełchatowie na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i powiatu bełchatowskiego". Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.05.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga szachowa”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 2.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
W czerwcu Centrum OPUS świętuje 24. urodziny. Z tej okazji chce zaprosić wszystkie społecznie aktywne osoby do spędzenia tego dnia razem na Forum Energii Społecznej. Będzie to przestrzeń międzysektorowego spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz partnerów publicznych, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, dyskusji o wyzwaniach i o przyszłych działaniach. Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
 
Centrum OPUS we współpracy z Polską Zieloną Siecią organizuje warsztaty pt. „Czy jest możliwa tania energia w gminie. Energetyka obywatelska, spółdzielnie energetyczne, różne źródła energii lokalnej - nowe programy dofinansowania”. Warsztaty skierowane do samorządów lokalnych, liderów społecznych, rolników, przedsiębiorców.