Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

50 tys. zł na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację trzech zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług, dających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Przeznaczona na te zadania suma, wynosząca 50 tys. zł, pochodzi z PFRON. Powinny one zostać zrealizowane od 11 października do 30 listopada.
 
W konkursie mogą wziąć udział m.in. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które w swojej działalności statutowej zajmują się dziedziną, objętą konkursem. Oferty należy składać na następujące zadania:

Zadanie 1
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2
Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych w różnych środowiskach

Zadanie 3
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Celem ww. zadań jest zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług umożliwiających pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, zwiększenie poziomu odczuwalnej jakości życia tych osób, podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej problemów związanych z niepełnosprawnością i poszerzenie w tym zakresie świadomości lokalnej społeczności.

Termin składania ofert upływa 8 września (g.12). Oferty w formie elektronicznej należy umieścić na platformie internetowej WITKAC, a w formie papierowej złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
← powrót