Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

starostwo gl
Od dzisiaj, 19 stycznia, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych, które będą oceniać oferty zadań publicznych, realizowanych w bieżącym roku i dotowanych z budżetu powiatu. Mają na to czas do 31 stycznia.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w zalączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szczegóły  w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Szczegóły w załączniku.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 

 
Program wspołpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023 zaprasza na szkolenie „Księgowość i sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej”. Szkolenie nieodpłatne online w godz. 17:00-20:00 w dniach: 23.11.2021 r., 30.11.2021 r., 07.12.2021 r., 14.12.2021 r.
Uchwała w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.