Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 19.07.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej - „Cudu nad Wisłą” i Dnia Wojska Polskiego.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 14.06.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Bastion Bełchatów na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „ALMMA BEŁCHATÓW - Mistrzostwa Europy Amatorskiej Ligii MMA”.
2
Wczoraj odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z udziałem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. W trakcie spotkania dyskutowano na temat standardów ochrony małoletnich. Przebiegło ono w atmosferze wymiany poglądów. W dyskusji rozwiane zostały wątpliwości w zakresie procedur, które umożliwiają wprowadzenie tych standardów.
Starosta Bełchatowski Jacek Zatorski zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich na spotkanie, którego celem będzie omówienie współpracy samorządu powiatowego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 21.05.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „ Pożegnanie wakacji – turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Starosty”.
 
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 07.05.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Z Kulturą na Ty”.
Wnioskowana kwota na realizację zadania to 2.600,00 zł.
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 26.04.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Wola Wiązowa na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Orzeł Cup” Turniej piłkarski dla dzieci rocznika 2017 i młodszych.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Bełchatowskiego w realizacji jego zadań statutowych. Zarząd Powiatu Bełchatowskiego współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację zadań publicznych Powiatu z przekonaniem, że organizacje pozarządowe, znając potrzeby lokalne, mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. Oprócz zlecania realizacji priorytetowych zadań publicznych Starostwo Powiatowe w Bełchatowie podejmuje również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w załączniku.