Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

NABÓR DO KONKURSU „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III) W RAMACH PROJEKTU PN. "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023".
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 27.05.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Od zabawy do sportu”.

 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, iż do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła 22 marca 2022 r. oferta Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Opieka medyczna nad uchodźcami z Ukrainy. Do oferty można zgłaszać uwagi w ciągu 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.
22-03-2022

Ogłoszenie

Oferta Stowarzyszenia Centrum Kwalifikacji Pierwszej Pomocy w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej.
 
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
glowne opp
Stawiają Państwo na rozwój i pomoc społeczności lokalnej? Jeżeli tak, można zrobić to pośrednio poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego oddając im 1% ze swojego podatku dochodowego. Dzięki Państwa zaangażowaniu lokalne OPP otrzymały w ubiegłym roku 224.268,18 zł na swoją działalność statutową, która służyła naszym mieszkańcom.
kasa
31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ponieważ obowiązek sprawia kłopot organizacjom, podpowiadamy, że w czwartek można wziąć udział w webinarze na temat, jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?