Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Raport o stanie powiatu za rok 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
raport glowne
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528, Zarząd Powiatu w Bełchatowie co roku, do dnia 31 maja,  przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie "Raport o Stanie Powiatu Bełchatowskiego". Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego" przeprowadza się debatę.

Debata nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2021 rok" odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Bełchatowie, planowanej 22 czerwca br. Mieszkańcy powiatu także mogą zabrać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2021" składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrzony raport. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 15.

W jaki sposób zgłosić się do debaty?
Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, w Biurze Rady Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 110. Druki do pobrania - zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2021"  dostępne są w punkcie informacyjnym, w budynku głównym starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (wersja papierowa) oraz na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl w zakładce „Dla mieszkańca”- (wersja elektroniczna).
Zgloszenie do debaty na temat Raportu_2021 (pdf) 0.07mb (pobrań: 139)
Raport Powiatu Bełchatowskiego za 2021 r (pdf) 6.14mb (pobrań: 729)