Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Programy profilaktyczne i zdrowotne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego
blood-pressure-1584223_1920
PROFILAKTYKA CZERNIAKA
PROGRAM: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”
WIEK: 18-64
REJON: mieszkający/pracujący/uczący się na terenie województwa łódzkiego
KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/wideodermatoskopowym w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ; nie miały dotychczas zdiagnozowanych zmian nowotworowych skóry; które nie uczestniczyły w projekcie pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie łódzkim”, realizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ani innym projekcie realizowanym w ramach „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”
KONTAKT: zapisy – osoby w wieku 18-39 lat: POZ Adamed, ul. Paderewskiego 11 Łódź, tel. 42 640 37 38 lub 42 636 84 62; osoby w wieku 40-64: zapisy bezpośrednio w naszym szpitalu, tel. 42 689 52 00 (Poradnia Onkologiczna)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
www.kopernik.lodz.pl/sg-swiadoma-profilaktyka-ii-nowotworow-skory/


PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
PROGRAM: badanie – mammografia piersi, bez skierowania, obejmuje diagnostykę podstawową
WIEK: 50-69
REJON: mieszkańcy województwa łódzkiego
WYŁĄCZENIE Z PROGRAMU: osoby, które miały wykonane badanie mammograficzne finansowane przez NFZ w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub mają/miały zdiagnozowany nowotwór piersi
KONTAKT: zapisy – 42 689 52 00 („Rejestracja badań” – wybierz 2, a następnie „Mammografia – program profilaktyczny” – wybierz 2)
PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO (projekt 1)
PROJEKT: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” W ramach projektu wykonywane jest bez skierowania badanie przesiewowe jelita grubego – kolonoskopia, obejmujące diagnostykę podstawową.
WIEK: 50-65
REJON: województwo łódzkie, mieszkańcy powiatu: bełchatowskiego
KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat; osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej, na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
KONTAKT: zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każda pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
- www.kopernik.lodz.pl/dzialania-profilaktyczne-w-kierunku-wczesnego-wykrywania-nowotworu-jelita-grubego/


PROFILAKTYKA RAKA PŁUCA
PROGRAM: badanie niskodawkowej tomografii komputerowej w kierunku wykrycia raka płuca w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”
WIEK: 50-74
REJON: mieszkańcy województwa łódzkiego
KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby, które paliły co najmniej 20 lat lub rzuciły palenie co najwyżej 15 lat temu, bez objawów choroby, u których stwierdzono jeden z czynników: narażenie w pracy: beryl, krzemionka, nikiel, chrom, kadm, azbest, arsen, spaliny silników diesla, dym węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon; rak płuc; chłoniak; rak głowy i szyi lub raki zależne od tytoniu (np. rak pęcherza moczowego); rak płuca, POCHP lub samoistne włóknienie płuc u osoby z bliskiej rodziny (1 stopnia)
KONTAKT: zapisy – tel. 42 689 52 00 (Poradnia Onkologiczna)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE: tel. 42 689 59 02


PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO
PROJEKT: „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”
KWALIFIKACJA DO PROJEKTU: Projekt skierowany jest do wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z województw łódzkiego i mazowieckiego z rozpoznanym rakiem piersi, zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego na oddziałach realizujących tego typu leczenie w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Z udziału w projekcie nie wyklucza wielochorobowość, chemioterapia, ani powikłania leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.
WYŁĄCZENIE Z PROJEKTU: Z udziału w projekcie wyłączone są (na podstawie oceny lekarza chirurga onkologa i lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej): kobiety po leczeniu raka piersi zakwalifikowane do zabiegu mastektomii z rozpoznanym obrzękiem limfatycznym kończyny górnej; kobiety po leczeniu raka piersi z odległymi przerzutami, znajdujące się w terminalnym okresie leczenia onkologicznego; kobiety po leczeniu raka piersi z oznakami zakażenia w rejonie kończyny górnej, z objawami niewydolności serca lub nerek, z zakrzepicą żył, ciężką niewydolnością płuc lub wątroby.
KONTAKT: Po przyjęciu do oddziału szpitalnego, przed operacją, każdej z kobiet zakwalifikowanych do zabiegów radykalnych i oszczędzających zaproponowany zostanie udział w programie.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
- www.kopernik.lodz.pl/dzialania-w-zakresie-profilaktyki-obrzeku-limfatycznego-o-projekcie/


REHABILITACJA ONKOLOGICZNA
PROJEKT: „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”
REJON: województw łódzkie, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego
KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: mieszkańcy w wieku aktywności zawodowej, w trakcie lub po radykalnym zakończeniu leczenia z powodu choroby nowotworowej. Program skierowany jest do osób, które wymagają: 1) rehabilitacji po mastektomii z rekonstrukcją piersi lub bez rekonstrukcji; 2) rehabilitacji w obrzęku limfatycznym, np. po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka piersi, tkanek macicy, czerniaka czy mięsaków kończyn; 3) rehabilitacji z powodu raka prostaty i guzów okolicy dna miednicy; 4) rehabilitacji w uszkodzeniach Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego (np. po operacjach guza mózgu, przerzutach do OUN, powikłaniach po chemioterapii i radioterapii w postaci neuropatii); 5) rehabilitacji po amputacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu nowotworu kości lub tkanek miękkich kończyn; 6) rehabilitacji po operacjach z powodu nowotworu płuc lub nowotworu w obrębie klatki piersiowej
WYŁĄCZENIE Z PROGRAMU: osoby, które: posiadają wydane orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy; korzystają w momencie deklarowania chęci do udziału w projekcie z rehabilitacji w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym w ramach środków Publicznych (NFZ, ZUS, KRUS itp.) lub mają zagwarantowany dostęp do takich świadczeń.
KONTAKT: zapisy – tel. 42 689 56 71, 506 585 248
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
- www.kopernik.lodz.pl/rehabilitacja-onkologiczna/

 
← powrót