Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

II Forum Gospodarcze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =


6 - 7 kwietnia 2017 r. 

Miejsce: hala widowiskowo - sportowa w Bełchatowie
 
W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z kraju, tj. działający na terenie powiatu bełchatowskiego, powiatów partnerskich (Stalowa Wola, Myślenice, Proszowice, Kętrzyn) oraz partnerzy zagraniczni (Niemcy, Litwa, Ukraina).

Twojej firmy nie może zabraknąć!
Zarezerwuj bezpłatne miejsce na wystawie promocyjnej!Celem II FGPB  jest synergia nauki z biznesem, stworzenie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skierowanie uwagi biznesu w kierunku innowacji w technologiach czy zarządzaniu. Na Forum złożą się prelekcje i panele dyskusyjne. Będą mu towarzyszyć prezentacje firm w formie stoisk wystawienniczych, otwartych dla zwiedzających. Zarówno udział w Forum, jak też w ww. prezentacjach jest bezpłatny, a ciężar organizacji przedsięwzięcia spoczywa na samorządzie powiatu bełchatowskiego i partnerach.

 
Tego dowiesz się podczas wykładów:

- firmy z jakich branż będą mogły w najbliższej przyszłości kooperować z bełchatowską kopalnią,
- jakie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców oferują Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów,
- które firmy mają szansę na udział w partnerstwie publiczno-prywatnym,
- jak zabezpieczyć swoją firm, by nie paść ofiarą przestępstw przez Internet,
- w jaki sposób internetowi przestępcy wyłudzają towary, usługi i pieniądze w obrocie gospodarczym za pośrednictwem globalnej sieci i - co najważniejsze - jak temu zapobiegać.

Będziesz mógł wziąć udział w dyskusji, zadawać pytania.
Z pewnością zainteresują Cię również:
  • Współczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu procesem realizacji inwestycji budowlanej (specjalna propocyzja dla firm budowlanych),

  •  Wypalenie zawodowe, jak je rozpoznać, jak zapobiegać temu coraz powszechniejszemu zjawisku,      z którym borykają się współczesne kadry zarządzające,

  •  Postawy przedsiębiorcze - to talent czy wiedza i umiejętności? Jak je kształtować i rozwijać?

 
Masz pytania? Zadzwoń: 44 635 86 42, 44 635 86 95
(Zespół ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie)
 

W wydarzeniu wezmą udział eksperci, doradcy, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za gospodarczą koniunkturę i wspierających biznes, naukowcy. W ubiegłym roku, podczas I edycji Forum, uczestniczyło w nim ponad 250 osób, sto kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

TEMATY WYSTĄPIEŃ, PRELEGENCI:

Plany rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (godz.10.25-10.40)
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów po kilkudziesięciu latach istnienia wpisała się trwale w wiele obszarów lokalnej rzeczywistości, wśród których najistotniejsza to rola kopalni jako strategicznego podmiotu gospodarczego, nie tylko dla regionu, ale również dla kraju. Kopalnia to także największy w powiecie bełchatowskim pracodawca, a także partner biznesowy, kooperujący z licznymi partnerami w dziedzinach przemysłowych, ekonomicznych czy naukowych. Dyrektor Marian Rainczuk przedstawi dotychczasowe obszary współpracy kopalni z firmami zewnętrznymi oraz zaprezentuje plany kooperacji na najbliższe lata.
Marian Rainczuk, od czerwca 2016 r. dyrektor Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów PGE GiEK S.A., absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1988 roku w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie kolejno pełnił funkcje sztygara zmianowego, technologa i starszego inspektora ds. górniczych w dziale technologii górniczej. Po utworzeniu holdingu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. wydobycia. Przez sześć lat pełnił funkcję starszego projektanta w Poltegor-Projekt sp. z o.o. we Wrocławiu. 
Bezpieczeństwo w Internecie – zagrożenia i skutki dla osób prowadzących działalność gospodarczą (godz. 10.45-11.15)
Przedstawione zostaną zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą (zasady zabezpieczeń sprzętowych, hasłowych, osobowych). Zagadnienia te omówione będą na przykładach ze wskazaniem błędów i zaniedbań w tym obszarze skutkujących utratą baz danych lub dostępu do nich (szyfrowanie baz danych przez uruchomiony nieświadomie program), negatywnymi skutkami finansowymi w związku m.in. z uzyskaniem bezprawnego dostępu do rachunków bankowych (nieautoryzowane przelewy z rachunku, przywłaszczenia środków finansowych przez pracowników).
 
 Asp. Łukasz Pawełoszek – funkcjonariusz Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zajmujący się od 10 lat zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz cyberprzestępczości, pełniący służbę początkowo w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie, od 2015 r. w Wydziale d.w. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, a od marca 2017 r. w Biurze do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.Partnerstwo publiczno-prywatne jako efektywna forma realizacji inwestycji publicznych (11.20-11.50)
Partnerstwo publiczno-prywatne definiuje się jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Pod względem formalnoprawnym nie ma ograniczeń branżowych dotyczących formuły ppp, niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakresu usług użyteczności publicznej mogą być przedmiotem współpracy. Podczas bełchatowskiego forum poruszone zostaną takie tematy jak, korzyści z formuły ppp, rynek ppp w Polsce, planowane nowe projekty, polityka rządu w zakresie rozwoju ppp oraz wspieranie samorządów i przedsiębiorców w przygotowaniu projektów ppp.
Robert Kałuża, radca w Ministerstwie Rozwoju, Absolwent Uniwersytetu Maastricht i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odpowiada za wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ppp służących efektywnemu przygotowaniu i realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dla przygotowania projektów ppp oraz wzorcowej dokumentacji w zakresie umów oraz inne działania w zakresie wsparcia rozwoju PPP w Polsce. 

Oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za pośrednictwem Internetu – przykłady (12.20-12.55)
Wystąpienie dotyczyło będzie wyłudzeń towarów, usług oraz środków finansowych w obrocie gospodarczym za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie przedstawione zostaną przykładowe, najczęściej powtarzające się zdarzenia (m.in. wyłudzanie opłat za zamieszczenie danych firmy w ogólnodostępnych rejestrach, wyłudzanie towarów czy usług przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów przesyłanych elektronicznie, często przy użyciu danych faktycznie istniejącego innego podmiotu gospodarczego).
Sierż. szt. Marek Rośniak – funkcjonariusz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, od ponad 4 lat zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a w szczególności cyberprzestępczości. Specjalizujący się w tematyce oszustw internetowych, w tym oszustw w obrocie gospodarczym.


 
Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces inwestycji budowlanej (14.45-15.45)
Referat przekrojowo przedstawi możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w poszczególnych fazach procesu inwestycji budowlanej. Wskazane zostaną pola działalności inżynierskiej, które są coraz częściej wspierane przez technologię "Modelowania informacji o budynku/budowli" (BIM). Zostanie również nakreślony stan zaawansowania wdrożenia technologii BIM w Polsce i na świecie oraz główne kierunki jej rozwoju.
dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek - adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki WBAIŚ PŁ. Współtworzy i prowadzi zajęcia CAD/BIM/GIS na studiach I, II i III stopnia. Uczestniczy w pracach popularyzujących ideę BIM w środowisku budowlanym. Autorka lub współautorka szeregu publikacji dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w architekturze, urbanistyce, budownictwie i archeologii. .
  mgr inż. Agata Maciejewska, absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, projektuje obiekty halowe oraz konstrukcje inżynierskie dla przemysłu. Posiada doświadczenie w pracy jako inżynier aplikacji oraz w prowadzeniu szkoleń z oprogramowania inżynierskiego dla projektantów. Autorka skryptu do nauki oprogramowania typu BIM. W zakresie jej zainteresowań są zagadnienia programistyczne. Wiedzę programistyczną wykorzystuje także w pracy doktorskiej.
dr inż. arch. Maria Agajew - adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki WBAIŚ PŁ. Współtworzy i prowadzi zajęcia CAD/BIM na studiach I stopnia. Architekt z uprawnieniami budowlanymi, członek Izby Architektów, współpracownik Aghayev Pracownia Projektowa. Specjalizuje się w komputerowym wspomaganiu procesu projektowego.
Dobranowski Maciej - od 2002 roku pracuje w firmie TBP Interprojekt, gdzie zajmuje się wsparciem technicznym dla oprogramowania oraz wdrażaniem nowoczesnych systemów projektowania. Od 5 lat prowadzi samodzielnie projekty w branży papierniczej i energetycznej.Rola uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych - doświadczenia Społecznej Akademii Nauk (16.45-17.45)
Panel koncentruje się na następujących zagadnieniach: - czym dziś jest przedsiębiorczość i jakie role w jej kształtowaniu mają uczelnie, w jaki sposób Społeczna Akademia Nauk kreuje postawy przedsiębiorcze - spojrzenie uczelni, kreowanie postaw przedsiębiorczych z perspektywy RIG - spojrzenie biznesu, dyskusja o wspólnych celach związków przedsiębiorców z uczelniami.
Dr Łukasz Prysiński, doradca finansowy, specjalista w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji działalności firm, trener rozwoju osobistego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalizuje się w optymalizacji sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, procesów zarządzania; systemów motywacyjnych, rozwoju osobistego i zawodowego.  Autor licznych publikacji.Czym jest wypalenie zawodowe? Co zrobić, by nigdy nas nie dosięgło? (15.45-16.45)
Wypalenie zawodowe jest pewnego rodzaju depresją, związaną z przepracowaniem. Pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy pracownik staje w obliczu coraz większych wymagań, gdy coraz dłużej musi pozostawać w pracy. Z biegiem czasu przestaje go ona cieszyć, dawać satysfakcję, pojawia sie niechęć do wykonywanego zawodu. Gdy po krótkotrwałym odpoczynku przemęczenie nie mija, a przygnębienie i zniechęcenie przenoszą się także na prywatne życie, możemy mieć do czynienia z wypaleniem zawodowym. Chociaż nie ma jednego sposobu, by się przed nim ochronić, można skorzystać z wypracowania pewnych zachowań przy pomocy specjalisty, np. podczas warsztatów psychologicznych pod kątem samooceny, poczucia własnej wartości, a także pozytywnego podejścia do życia.
Karina Stasiak - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu. Praktyk – mistrz NLP. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi. Posiada certyfikat z zakresu EEG Biofeedback.


Programy wsparcia biznesu w ŁSSE (09.55-10.25)
To będzie prezentacja możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorców w ŁSSE, warunki uzyskania ulg podatkowych, działania strefy w obszarze edukacji, współpracy klastrowej oraz przedstawienie projektu Startup Spark. Spark to nie tylko akcelerator. Tworzy swoisty „ekosystem” łączenia startupów z dojrzałymi firmami. Wykorzystywany jest w ten sposób potencjał ŁSSE i jej inwestorów do tego, aby pomagać startupom na różnych etapach rozwoju i aby łączyć młode i kreatywne biznesy z doświadczeniem, infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw. Startupy są bardzo popularną m.in. w Stanach Zjednoczonych formą wsparcia dobrych pomysłów na biznes. Mówiąc krótko polega to na tym, że osoby przedstawiają potencjalnym inwestorom swoje pomysły czy patenty, które nierzadko stają się później nawet globalnymi sukcesami.
Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE od kwietnia 2016r., absolwentka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz politologii na Uniwersytecie Kard.Wyszyńskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu. Były Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, a następnie naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w UM Radomsko.


Zapraszamy do Kleszczowa – misja Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów fundamentem wspierającym zrównoważony rozwój przedsiębiorcy (11.55-12.15)
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów została powołana do życia w 1994 roku przez Radę Gminy a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów. Działalność Fundacji nie ogranicza się jedynie do pozyskiwania nowych inwestorów, ale w równej mierze zajmuje się wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości, inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy istniejącymi i nowymi podmiotami. Podczas prezentacji mowa będzie o najnowszych programach wsparcia, w jakich formach i do kogo konkretnie są adresowane.
Krzysztof Stębelski, od października 2016 r. prezes FRGK. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. W doświadczeniu zawodowym m.in. inżynier budowy w tomaszowskiej firmie Gemar, inspektor rejonowy w Oddziale Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz., kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wolborzu, prezes zarządu Rawskiego TBS, zastępca wójta Wolborza, burmistrz, a następnie doradca burmistrza.


REJESTRACJA

AGENDA FORUM
 
Masz pytania? Zadzwoń: 44 635 86 42, 44 635 86 95
(Zespół ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie)
GOŚĆ SPECJALNY
O złej kulturze sukcesu, porażkach i kryzysach (13.00-13.40)
W zdominowanej przez kult sukcesu rzeczywistości często zapominamy, że drugą stroną wygranej jest niepowodzenie. Ta z pozoru ciemna strona, ma do zaoferowania znacznie więcej niż blaski zwycięstwa, ponieważ pozwala przekraczać strefę komfortu i wychodzić poza ramy tego co znane. Wykład inspiracyjno-motywacyjny dotyczący mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i budowaniu postawy ukierunkowanej na doskonalenie, pozwoli odkryć głębszą prawdę o sobie i odnaleźć nowe sposoby zwiększania skuteczności biznesowej.
Robert Jasiński, ekspert przywództwa, doradca i mówca biznesowy. Praktyk, bazujący na 20 letnim doświadczeniu biznesowym. Twórca dwóch autorskich koncepcji rozwijania przywództwa - Świadome Przywództwo Osobiste i Wielopoziomowa Architektura Przywództwa, Autor książki "Obudź w sobie lidera" oraz wielu artykułów w prasie biznesowej. Ekspert współpracujący i rekomendowany przez Komitet Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich. Członek i były wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Więcej informacji na www.robertjasinski.plPROWADZĄCY II FORUM GOSPODARCZE W BEŁCHATOWIE:
 
Maciej Kucharek, wieloletni dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny (m.in. TVP, Radiowa Trójka), licencjonowany spiker sportowy, prowadzący ponad 100 wydarzeń, od blisko 10 lat przedsiębiorca i współwłaściciel agencji Creality. Pracował m.in. dla Bosch, Velux, Skanska, FM Group, Philips, BZ WBK, Philip Morris, Gedeon Richter.


Starosta Waldemar Wyczachowski i Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zapraszają
- W ubiegłym roku podejmując się organizacji pierwszej edycji forum byłem ostrożny w formułowaniu sądów, miałem natomiast przekonanie, że inicjatywa jest potrzebna. Formuła forum była propozycją, która okazała się sukcesem – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Na bazie zdobytych już doświadczeń i w oparciu o opinie uczestników tegoroczne wydarzenie poszerzamy o ekspozycję firm, by mogły zaprezentować swoje produkty, wyroby i usługi, wymienić się doświadczeniami i ofertami. Zachęcam gorąco przedsiębiorców do udziału w tym szczególnym spotkaniu, a mieszkańców do odwiedzenia hali widowisko – sportowej 6 kwietnia.
 
- Nam, jako przedsiębiorcom, zależy na pokazywaniu i promowaniu firm – mówi Andrzej Ratajski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. - Przedsiębiorcy mają mało czasu, są zagonieni, a podczas forum, w jednym miejscu, w ciągu dwóch dni, mają możliwość wymiany doświadczeń, pozyskania nowych kontaktów biznesowych i uzyskania wielu przydatnych informacji od specjalistów.
 
 
- W ubiegłym roku aż 30 podmiotów przystąpiło do Izby chcąc być bliżej innych firm i utrzymywać kontakty, na bieżąco zdobywać informacje – mówi Stanisław Gotkowicz, dyrektor biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. - Na tegorocznym forum poruszymy ciekawe i wręcz nietypowe tematy, jak na przykład wypalenie zawodowe przedsiębiorców, przestępstwa gospodarcze w internecie, nowoczesne procesy realizacji inwestycji, partnerstwo publiczno – prywatne, rola uczelni w rozwoju gospodarki, wykorzystywanie funduszy zewnętrznych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA !!!  KONKURS DLA UCZESTNIKÓW FORUM

Przedsiębiorcy biorący udział w Forum, zarejestrowani drogą elektroniczną, którzy potwierdzą swoją obecność w Biurze Forum w dniu 6 kwietnia i przekażą imienną wizytówkę wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej, wartościowej nagrody. Losowanie zwycięzcy odbędzie się w drugiej części wydarzenia (panele dyskusyjne). Warunkiem przyznania/odebrania nagrody jest obecność podczas losowania.

Masz pytania? Zadzwoń: 44 635 86 42, 44 635 86 95
(Zespół ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie)