Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

IMG_0448
Powiat Bełchatowski rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej na projekt „Zawodowcy z Ekonomika”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, którego okres realizacji przypada od 01.04.2024r. do 31.03.2026r.
wizualizacja-1-1709217158
Powiat Bełchatowski otrzymał ponad 169 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca ZSP 1 w Bełchatowie w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - kurs SEP - kwiecień-maj 2024 r. dostępny w załączniku.
13
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do udziału w nowym projekcie „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13
Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 01.02.2024 i będzie trwała do 31.01.2026r. jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
02-11-2022

Dostępny samorząd

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
Powiat Bełchatowski pozyskał grant w wysokości 208 330,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
logo CP
Powiat Bełchatowski w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł.
glowne
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie rozpoczęli praktyki zawodowe w ramach projektu: „Zawodowo damy radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”. Pod kierunkiem Marianny Michałowskiej, właścicielki Restauracji Kubuś Michałowska Sp. j. oraz trenera pracy Marcina Pawlaka, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, młodzi adepci sztuki kulinarnej szlifują swoje umiejętności kucharskie.
glowne sosw
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestniczą w nowatorskim projekcie finansowanym ze środków EFS pt. „Zawodowo damy radę”. Dziesięciu niepełnosprawnych uczniów rozpoczęło w styczniu grupowe praktyki wspomagane, zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Harmonogram zajęć dodatkowych w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020