Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek - najlepsza inwestycja -

Projekt „Własna Firma – Szansa na sukces IV” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

19-01-2012

K O M U N I K A T

Starosta Bełchatowski przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę roczną na 2012r. należy wpłacić w kasie starostwa lub na...
Autorski program studiów podyplomowych " Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie" napisany na potrzeby realizacji projektu: "Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie - studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych...
Projekt „Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie- studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Człowiek – najlepsza...
PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”     Cel główny projektuWzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora...