Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

cybersecurity-5642004_1280
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podpisał umowę o przyznaniu grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
IMG_0448
Powiat Bełchatowski rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej na projekt „Zawodowcy z Ekonomika”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, którego okres realizacji przypada od 01.04.2024r. do 31.03.2026r.
wizualizacja-1-1709217158
Powiat Bełchatowski otrzymał ponad 169 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca ZSP 1 w Bełchatowie w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - kurs SEP - kwiecień-maj 2024 r. dostępny w załączniku.
13
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do udziału w nowym projekcie „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13
Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 01.02.2024 i będzie trwała do 31.01.2026r. jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
02-11-2022

Dostępny samorząd

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
Powiat Bełchatowski pozyskał grant w wysokości 208 330,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
logo CP
Powiat Bełchatowski w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł.
glowne
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie rozpoczęli praktyki zawodowe w ramach projektu: „Zawodowo damy radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”. Pod kierunkiem Marianny Michałowskiej, właścicielki Restauracji Kubuś Michałowska Sp. j. oraz trenera pracy Marcina Pawlaka, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, młodzi adepci sztuki kulinarnej szlifują swoje umiejętności kucharskie.