Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

Uczestnicy projektu próbowali swoich sił w zdobieniu pierników

Projekt „Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek- najlepsza inwestycja


Powiatowy Urząd Pracy

w Bełchatowie

16-03-2012

Komunikat

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego”   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Człowiek – najlepsza...

Projekt „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek - najlepsza inwestycja -

Projekt „Własna Firma – Szansa na sukces IV” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

19-01-2012

K O M U N I K A T

Starosta Bełchatowski przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę roczną na 2012r. należy wpłacić w kasie starostwa lub na...