Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Projekt „AGROWIZJA- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Rusiec”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   - Człowiek –...
Projekt pn.:„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Powierzchnia użytkowa sali to ponad 838 metrów kwadratowych. W obiekcie znajduje...

Projekt „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Człowiek – najlepsza inwestycja -

Projekt „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pozyskało blisko 50.000,00...
Projekt „Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie- studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -...
Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek...