Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
 
Zadania objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa, otrzymanych w ramach RFIL:
 
  1. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki-Etap II ; wartość dofinansowania 236 306,68 zł, wartość zadania 471 383,36 zł.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów – Etap I;  wartość dofinansowania 223 120,49 zł, wartość zadania 436 607,63 zł.
  3. Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin; wartość dofinansowania 371 917,66 zł, wartość zadania 705 625,66 zł.
  4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530; wartość dofinansowania 613 173,49 zł, wartość zadania 1 138 173,49 zł.
  5. Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc . od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno – grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662; wartość dofinansowania 99 525,19 zł, wartość zadania 199 050,00 zł.
  6. Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wartość dofinansowania 2 600 000 zł, wartość zadania 3 073 459 zł.
  7. Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie - wartość dofinansowania 212 360,50, wartość zadania 212 360,50
← powrót