Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 29 marca 2023

Aktualności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie zaprasza na obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, które przypadają na 2 kwietnia. Celem obchodów jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Z tej okazji na 30 marca i 4 kwietnia Ośrodek przygotował cykl ciekawych spotkań i występów oraz konkurs "Niebieskie serce dla autyzmu". 
geodeta
Wolne stanowisko pracy czeka na Kierownika Referatu ds. Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Od kandydata wymaga się wykształcenia kierunkowego( średnie/wyższe) lub wyższego administracyjnego, co najmniej 4 - letniego staż pracy i uprawnień zawodowych. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 3 kwietnia br.
pcpc
Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać wsparcie, odciążające ich doraźnie od trudu zajmowania się swoimi podopiecznymi. Taką pomoc, tzw. opiekę wytchnieniową umożliwia program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023", finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Powiat Bełchatowski przystąpił do tego programu, na co pozyskał ponad 110 tysięcy złotych. Termin składania wniosków w PCPR mija 17 kwietnia br.
słuch
Mieszkańcy załatwiający sprawy w bełchatowskim starostwie, mający dysfunkcje słuchu, mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, czyli urządzenia wspomagającego słyszenie. Znajduje się ono w Punkcie Obsługi Interesanta. Udostępniane jest osobom, które zgłoszą taką potrzebę.
glowne
„Działania dyrektorów szkoły w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej”– pod takim tytułem odbyła się dziś w Bełchatowie konferencja dla dyrektorów szkół podlegających nadzorowi Piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wzięło w niej udział około sześćdziesięciu osób, w tym przedstawiciele KP Policji w Bełchatowie, Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
IMG_0658 (Copy)
Po finale pierwszej edycji konkursu "AutoMotoFach", który honorowym patronatem objęła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, nie mamy wątpliwości, że ZSP nr 1 w Bełchatowie wraz z CKZ w Bełchatowie i Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim, kształcą świetnych mechaników samochodowych.
IMG_0303 (Copy)
We wtorek, 21 marca dwie powiatowe szkoły w Bełchatowie zorganizowały dzień otwarty dla ósmoklasistów, by mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.
glowne3
- My przyglądamy się naszym uczniom, a wy przyglądajcie się swoim dzieciom – podsumowała spotkanie rodziców z psychologiem i policjantami Grażyna Frontczak, dyrektor ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie, które odbyło się w środowe popołudnie (22.03.). Było ono poświęcone przyczynom agresji wśród młodzieży, konsekwencjom prawnym, ale przede wszystkim odpowiedzialności osób dorosłych za nauczenie dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
plakat
Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.
Obrazy, wazony, serwetki, poduszki, stroiki, makramy ... Czego tutaj nie ma? Wszystkie przedmioty wykonane ręcznie. Są wyjątkowe, aż chciałoby się mieć je w domu. Mowa o dziełach wykonanych przez osoby niepełnosprawne, podopiecznych m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej czy panie ze stowarzyszenia „Amazonki”. Ich prace można podziwiać na specjalnej wystawie, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach 2. części XXII Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Pomieszczenie na ekspozycję tych pięknych prac udostępniło MCK w Bełchatowie. Wystawa jest otwarta do końca marca br.