Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Aktualności

ZSP 1 zak. maturzys (15)
Blisko 500 tegorocznych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Bełchatowski odebrało dzisiaj świadectwa oraz wyróżnienia i nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce , sporcie oraz działalność na rzecz szkoły. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych nie zabrakło podziękowań i gratulacji, występów artystycznych, wspomnień i wzruszeń.
nurse-writing-prescription-disabled-senior-woman-wheelchair-after-medical-examination_482257-8485-1024x683
Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie zatrudni pielęgniarkę. Informacje pod nr tel. 44) 635-24-00 w. 21.
SOSW konkurs (36)
Chwile pełne emocji i pasji, rozświetliły szarą codzienność, kiedy na scenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie zaprezentowali się uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Recytatorskiego "Przyroda w sercu i w poezji". Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr.
sesja kwiecień-0172-34
Dziś odbyła się LXVIII Sesja kończąca tym samym kadencję 2018-2024 Rady Powiatu w Bełchatowie. Wśród głównych punktów obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za ubiegły rok oraz omówiono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
list intencyjny UM I LO-8399-5
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie już niebawem będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę z zakresu nauk medycznych. Dzisiaj Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, Wicestarosta Jacek Bakalarczyk, Dyrektor I LO Ewa Kępa i prof. Lucyna Woźniak Prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali List intencyjny deklaracją współpracy, a następnie Umowę o współpracy pomiędzy szkołą a uczelnią określającą szczegółowe zasady wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji nauk i studiów medycznych, porozumienia środowiska naukowego oraz podejmowanych działań i projektów edukacyjnych.
sesja wrzesień-4783-2
We wtorek, 23 kwietnia o godzinie 13.00, odbędzie się LXVIII sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Będzie to ostatnia sesja Rady Powiatu w obecnym składzie.
IMG_2935
„Ja, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego, świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, ślubuję stać na straży niezbywalnych wartości, godności i dobrego imienia szkoły, strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki wykonując powierzone mi zadania. Ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny w kontaktach interpersonalnych i służbowych, kierować się zasadą tolerancji, szanować poglądy i przekonania innych, sumiennie wykonywać polecenia, osiągać wysokie wyniki w nauce, być w przyszłości dobrym obywatelem mojej Ojczyzny, tak mi dopomóż Bóg” – taką przysięgę złożyli dzisiaj uczniowie pierwszego w powiecie bełchatowskim OPW. Ślubowanie odebrała Dyrektor ZSP 1 w Bełchatowie Izabela Jarzecka i mjr Sylwester Skalski, który obecnie prowadzi 29-osobową klasę.
turniej wiedzy pożarniczej-8986-7
Z radością witam wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia, którzy podjęli wyzwanie zdobywania wiedzy z zakresu pożarnictwa. Każdy z was jest już zwycięzcą, ponieważ przebrnęliście przez wcześniejsze etapy współzawodnictwa, życzę wszystkim powodzenia – tymi słowami Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr otworzyła Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
SOSW konferencja-9072-9
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im gen. J. Głuchowskiego w Bełchatowie zorganizował XII Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu ,,Jesteśmy” pod hasłem ,,Sport i rekreacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr.
lifeguard-on-duty-1623825_1280
PKS w Bełchatowie w ofercie ma dodatkowy turnus kolonijny w Sztutowie nad morzem.